İnşaat sektöründe son dönemlerde hızlı gelişmeler yaşanmakta beraber, yapı sistemleri yapının türüne göre belirlenerek uygulamaya geçilir. Tünel Kalıp sistemi, çelik yapılar, betonarme yapı sistemleri, kubbe ve kule tipi sistemler, ince cidarlı yapı sistemleri gibi farklı özelliklere sahip ve...